8,000 SR    المحدود أ غرفة   
 8   0504149944 


 14,000 SR    المباركية ثلاث غرف   
 11   0504149944 


 15,500 SR    النزهة ثلاث غرف   
 13   0504149944 


 15,000 SR    المحدود ب ثلاث غرف   
 27   0504149944 


 20,000 SR    المحدود د ثلاث غرف   
 15   0504149944 


     المروج 726م  
 29   0504149944 


 13,000 SR    المحدود ج ثلاث غرف   
 17   0504149944 


 13,000 SR    جنوب المنسوب أ ثلاث غرف   
 16   0507370509 


 13,000 SR    المحدود د ثلاث غرف   
 48   0504149944 


 1,200,000 SR    الزهراء 2 605م  
 101   0504149944 


 16,000 SR    المحدود د ٤ غرف   
 26   0504149944 


     جنوب الهفوف ب 400م  
 51   0566529126 


 240,000 SR    الضاحية 1 د 750م  
 81   0566529126 


 13,000 SR    المحدود ب ثلاث غرف   
 15   0504149944 


 15,000 SR    الحوراء ثلاث غرف   
 26   0504149944 


     جنوب الهفوف أ 420م  
 11   0505930340 


 1,000,000 SR    جنوب المنسوب د 483م  
 70   0507370509 


 15,000 SR    المحدود ج 40م  
 44   0504149944 
   الخريطة 


 13,000 SR    المحدود ب ثلاث غرف   
 64   0504149944 


 8,000 SR    الحوراء غرفة   
 20   0504149944 


 140,000 SR    الضاحية 4 أ 625م  
 31   0507370509 


     المحدود د 400م  
 99   0505930340 


     المنصورة 935م  
 95   0505930340 


 305,000 SR    النخيل 265م  
 52   0507370509 


 190,000 SR    الضاحية 3 ج 832م  
 28   0566529126